Κωδικοί για εισαγωγή στοιχείων εορτολογίου

Για να εισάγετε οποιοδήποτε κείμενο από το εορτολόγιο στην ιστοσελίδα σας, πρέπει σε σημείο πρίν την εμφάνιση των κειμένων να εισαχθεί το εξής:

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js"></script>

Προτείνεται η σειρά αυτή να εισαχθεί αμέσως πριν τους κωδικούς παρακάτω.

Ύστερα εισάγωνται οι κωδικοί για εμφάνιση του κειμένου ή στοιχείου που θέλετε με τον εξής τρόπο: Μέσα στο html κείμενο της σελίδας, προσθέτουμε των κώδικα που αντιστοιχεί στην πληροφορία που θέλουμε. Π.χ.

<p> Σήμερα Έχουμε:
<script type="text/javascript">datebig(0);</script> <p>

<p> Άυριο Έχουμε:
<script type="text/javascript">datebig(1);</script> <p>

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Δηλαδή όπου εμφάνίζεται το <script type="text/javascript">ΧΧΧ</script> μπορούμε να αντικαταστήσουμε με οποιαδήποτε από τα παρακάτω, και να μορφοποιήσουμε το κείμενό μας όπως ακριβώς θέλουμε.

Υπερσύνδεση

Η χρήση του εορτολογίου "Σήμερα" στην σελίδα σας είναι εντελώς δωρεάν! Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσετε μια σύνδεση στο iToday.gr ως εξής:

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Μπορείτε να βάλετε την υπερσύνδεση μετά το κείμενο, σε σημείο να ταιριάζει με τη σχεδίαση της σελίδας σας, ή και να αλλάξετε τη μορφοποίηση (πχ italics, χρώμα κτλ). Όμως πρέπει να υπάρχει και να φαίνεται, αλλιώς ο διακομιστής θα σταματήσει να στέλνει δεδομένα στη σελίδα. Διαβάστε εδώ αν συνέβη αυτό.

Ανάλυση Κωδικών

Κωδικός

Παράδειγμα Εμφάνισης

names(offset)


Συνοπτική παρουσίαση ονομάτων

 • offset: 0 για εμφάνιση σημερινής ημέρας, 1 για επόμενη, 2 για μεθεπόμενη.

namesbig(offset)


Αναλυτική παρουσίαση ονομάτων

namesprefix(offset)


Η φράση "Γιορτάζουν: " ή "Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή". Χρήσιμο πριν από τους κωδικούς παραπάνω για να ταιριάζει συντακτικά το κείμενο.

global(offset)


Παγκόσμια Ημέρα

dayofyear(offset)


Ημέρα του έτους

weekofyear(offset)


Εβδομάδα του έτους

history(offset)


Ιστορικό γεγονός

rel(offset)


Συνοπτικός Συναξαριστής

relbig(offset)


Πλήρης Συναξαριστής

date(offset)


Ημέρα

datebig(offset)


Ημέρα χωρίς συντομέυσεις

datesmart(offset)


Φράση "Σήμερα", "Αύριο", "Χτες" ανάλογα με παράμετρο

pics(offset, size)

Δείτε εδώ


Εμφάνιση Εικόνων Αγιών σε μέγεθος 1..4.

calendar(ύψος, πλάτος, γεγ, ημερ, συν, res0, res1, res2, CSS, ημέρες)

Δείτε εδώ


Εμφάνιση πλήρους ημερολογίου σε μορφή όπως η κλασσική έκδοση του "Σήμερα".

 • ύψος = ύψος των πινάκων
 • πλάτος = πλάτος πινάκων
 • γεγ = 0..2 (κατάσταση παραθύρου "Γεγονότα")
  Προσθέστε τον αριθμό 4 για εμφάνιση και ανατολής/δύσης ηλίου (π.χ. 1+4).
 • ημερ = 0..2 (κατάσταση παραθύρου "Ημερολογιο")
 • συν = 0..2 (κατάσταση παραθύρου "Συναξαριστής")

Όπου οι καταστάσεις εμφάνισης είναι:

0: Απόκρυψη
1: Εμφάνιση
2: Εμφάνιση αλλά αρχικώς συμπυκνωμένο παράθυρο.

 • res0, res1, res2 = 0 (συμπληρώστε με 0. Για μελλοντική χρήση)
 • URL με αρχείο CSS για τη μορφοποίηση του πίνακα.

Αν το CSS δεν περιληφθεί, τότε χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο, που είναι στη διεύθυνση http://web.itoday.gr/Styles/0.css.

 • ημέρες = για πόσες ημέρες θα εμφανίζονται γιορτές (προεπιλογή = 1, δηλαδή θα δείχνει για σήμερα και για μια ημέρα ακόμα).