Υπερσύνδεση προς iToday.gr

Η χρήση του εορτολογίου "Σήμερα" στην σελίδα σας είναι εντελώς δωρεάν! Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσετε μια σύνδεση στο iToday.gr ως εξής:

<a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a>

Μπορείτε να βάλετε την υπερσύνδεση μετά το κείμενο, σε σημείο να ταιριάζει με τη σχεδίαση της σελίδας σας, ή και να αλλάξετε τη μορφοποίηση (πχ italics, χρώμα κτλ). Όμως πρέπει να υπάρχει και να φαίνεται, αλλιώς ο διακομιστής θα σταματήσει να στέλνει δεδομένα στη σελίδα.

Αν για κάποιο λόγο ο διακομιστής σταμάτησε να στέλνει δεδομένα, ελέγξτε την υπερσύνδεση ότι υπάρχει και μοιάζει με το παραπάνω και αλλάξτε την πρώτη σειρά ως εξής:

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js?r=1"></script>

Με κόκκινο φαίνεται η διαφορά με τη κανονική πρώτη σειρά. Δηλαδή προστέθηκε το ?r=1. Αν και πάλι εμφανιστεί το πρόβλημα, διορθώστε το link και αλλάξτε σε ?r=2, κ.ο.κ.

Αγορά δικαιώματος χρήσης χωρίς υπερσύνδεση

Αν επιθυμείτε να μην εμφανίζεται η υπερσύνδεση, τότε μπορείτε να αγοράσετε δικαίωμα χρήσης του εορτολογίου για σελίδες σας ή σελίδες που σχεδιάζετε για πελάτες σας σε πολύ λογικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.