Εμφάνιση Εικόνων Αγίων στην ιστοσελίδα σας

Μπορείτε να εμφανίσετε στην ιστοσελίδα σας slideshow με τις Εικόνες των Αγίων της τρέχουσας ή της επόμενης ημέρας, σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη.

Μέγεθος 1 (500x500)

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js"></script>
<script>pics(0,1);</script>

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Μέγεθος 2 (120x200)

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js"></script>
<script>pics(0,2);</script>

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Μέγεθος 3 (160x265)

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js"></script>
<script>pics(0,3);</script>

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Μέγεθος 4 (336x280)

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://web.itoday.gr/load.js"></script>
<script>pics(0,4);</script>

<p>Πηγή: <a href="http://www.itoday.gr">Λογισμικό "Σήμερα"</a></p>

Ανάλυση Κωδικών

Δείτε εδώ για περισσότερες τεχνικές οδηγίες.