Πρόσθετες Εικόνες

Το Εορτολόγιο "Σήμερα" από την έκδοση 3.9, υποστηρίζει την εμφάνιση εικόνων ανάλογα με την τρέχουσα γιορτή.

Παρέχουμε συμπληρωματικό αρχείο με εκατοντάδες Εικόνες Αγίων που εμφανίζονται μέσα στο πρόγραμμα. Για τη λειτουργία αυτή κατεβάστε το παρακάτω αρχείο και προχωρήστε στην εγκατάστασή του.

 

Πρόσθετες Εικόνες για το "Σήμερα"
Εκδοση 2.0 - 40 Mb

Απαιτείται το εορτολόγιο "Σήμερα" να είναι ήδη εγκατεστημένο.